SITOUMUKSEMME KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN

Vuonna 2003 solmittiin Nespresson ja Rainforest Alliancen yhteistyösopimus, jonka myötä laadittiin yhteinen Sustainable Quality™ –ohjelma. Ohjelma mahdollistaa sen, että Nespresso hankkii yli 94% kahvistaan Nespresso AAA Sustainable Quality™ -ohjelmaan kuuluvilta tiloilta ja yli 50% kaikesta Nespresso-kahvista tulee tiloilta, jotka ovat saaneet Rainforest Alliance sertifikaatin.